Egtved Udviklingsråd

Egtved Udviklingsråd arbejder med at styrke Egtved by og koordinere samarbejdet i byen.

På Egtvednet.dk under Foreninger > Egtved Udviklingsråd finder du fire underpunkter, hvor du kan finde informationer om vores arbejde:

Bestyrelsen – Her finder du vedtægter samt navn og kontaktinformationer på alle i Udviklingsrådet.

Referater – Læs referater fra vores møder og hold dig orienteret om hvilke sager Udviklingsrådet arbejder med.

Planer og Projekter - Her finder du planer og andet materiale på projekter, der endnu ikke er ført ud i livet. Du kan også finde materiale fra afsluttede projekter.

Gadebanden – Læs om Gadebandens dialog med Vejle Kommune ift. løbende vedligeholdelse af Egtved by. Se også kontaktliste på Gadebanden og læs om hvordan du indberetter noget til Vejle Kommune via “Giv et praj”.


Der er lukket for kommentarer.