Planer og Projekter

Egtved – Pigens By

Workshop 19.4.2017 – Referat

Workshop 28.1.2017 – Referat

Folder – Idekatalog – Egtved – Pigens_By

Workshop 5. 11. 2016 – Idekatalog

Egtved – Pigens By – projektbeskrivelse

 

Oplevelsescenter ved Egtvedpigens Grav

Egtvedpigens Grav – handleplan 2016-2017

Rapport studietur august 2016

Inspirationstur 11 maj 2016

Egtvedpigens grav – ideoplæg

 

Byfornyelse 2016

Vejledning Egtved-lille fil

Bygningsfornyelse i Egtved Vejle Kommune

Ansøgningsskema Egtved, Vejle Kommune

 

Andre projekter

 

Workshop-om-Roberthus

Byfornyelsesprogram Egtved

Sider fra 2015 11 11 Regnvandsbassin Egtved ådal
Sider fra 2014 08 29 Skitseprojekt Egtved Ådal-2
Sider fra 2014 08 29 Skitseprojekt Egtved Ådal-2 2 del
G-895-002 Plan tegning-Søndergade_rev_3

Møde i gruppen vedr. grønt område bag Dalgade

 

Midtbyprojektet: Referat fra arbejdsgruppen Stier og grønne områder
Grønne områder – referat maj 2014

 

Udviklingsagenter:
Top 5 ideer
Opsamling på 3.  seminar

Gaderenovering Plan løsning A

Referat fra arbejdsgruppen Trafik og Gaderum

Indbydelse til arbejdsdag 31.aug 2013

Vedtægter for Egtved Bymidteforening

Gruppe 2 referat maj 2013

Referat af møde i gruppe 3 den 14-05-13

Kommissorium for grupper rev 21 3 13
De 3 arbejdsgrupper er nedsat og går i gang før sommerferien.

Byfornyelsesprogram Egtved
Godkendt i Teknisk Udvalg

Projekt Mellemby status okt 2012

“Projektbeskrivelse_Mellemby 2012.
“Mellemby” – Projektbeskrivelse kort version

Egtved Udviklingsråd arbejder løbende med de kommunale planer og visioner for Egtved.
Visionsplan for Egtved:

Høringssvar afgivet i april 2012:  Høringssvar lokalpolitik

 


Der er lukket for kommentarer.