Brug af Egtvednet.dk

Hvem kan bruge Egtvednet.dk og til hvad

Alle foreninger og virksomheder kan få adgang til at skrive på www.egtvednet.dk og lægge arrangementer ind i kalenderen.

Kalenderen skal vise særlige arrangementer, altså ikke fast tilbagevendende klub-, møde- og træningstider. Men f.eks. generalforsamlingen, gymnastikopvisningen, modeshowet, den særlige turnering, foredragsaften, kræmmermarked, vinmesse, sommerlejr, musikaften og lign.

Ved at bruge kalenderen i planlægningen kan man undgå, at der f.eks. er flere arrangementer til samme målgruppe på samme aften.

Der er også mulighed for at lægge en beskrivelse og billeder fra arrangementet ind på forsiden, både før og efter afviklingen, dog skal dette pt. foregå pr. mail til mail@egtvednet.dk.

Borgere og turister kan bruge www.egtvednet.dk til at få et hurtigt overblik over aktiviteter og arrangementer og forslag til hvad, der er værd at opleve.


Der er lukket for kommentarer.